Wat is PMT?

“Het doel van de Psychomotorische therapie (PMT) is om gedragsverandering tot stand te brengen, waardoor men leert omgaan met de psychische klachten of problemen zodat deze verminderen of verdwijnen.”

De psychomotorische therapie (pmt) werkt vanuit een ervaringsgerichte methodiek met bewegingsvormen en lichaamsgerichte interventies. Dit houdt in dat er binnen de pmt altijd iets ervaren wordt. De pmt gaat er vanuit dat het denken (gedachten), voelen (emoties) en handelen (doen en gedrag) elkaar sterk beïnvloeden. Door middel van oefeningen en/of bewegingsspel worden gevoelens, gedachten en gedrag zichtbaar en kunnen vaardigheden om hiermee om te gaan uitgebreid worden.

Binnen de behandeling van eetstoornissen richt de therapie zich op het lichaamsbeeld, de lichaamsbeleving en het bewegingsgedrag. Individueel wordt besproken welke behandeldoelen worden nagestreefd. Naast de oefeningen tijdens de therapie wordt er gewerkt met huiswerkopdrachten. Dit kunnen schrijfopdrachten zijn zodat u meer zicht krijgt op bepaalde patronen maar ook bewegingsopdrachten.

Gedurende de therapie wordt er met u de koppeling gemaakt tussen wat er gebeurt in de therapie en uw dagelijks leven. De therapie, die een combinatie is van praten en doen, kan zich zowel richten op uw klachten als op wat er achter uw klachten zit. Dit wordt in overleg met u bepaald, afhankelijk van uw problemen en wensen.

Voor meer informatie over psychomotorische therapie, zie www.nvpmt.nl en www.pmtinfosite.nl.

© Copyright - PMT Praktijk Apeldoorn