Lichaamsexposure ter versterking van de positieve lichaamsbeleving

Ook na een succesvol verlopen behandeling is de frequentie van terugval bij patiënten met anorexia nervosa zorgwekkend. Uit onderzoek komt naar voren dat 30 tot 50% van de patiënten die in eerste instantie succesvol zijn behandeld in een kliniek binnen één jaar na ontslag terugvalt. Hierbij is het verwerven van een realistische lichaamsbeleving een belangrijk herstelcriterium.

Vaak komen er patiënten naar mijn praktijk die aangeven een goede klinische behandeling te hebben gehad. Het gewicht is weer hersteld en het eetpatroon is genormaliseerd en stabiel. Ze zijn bezig hun dagelijks leven weer op te pakken en geven aan dat dit eigenlijk goed lukt. Echter zij blijven last houden van hun negatieve lichaamswaardering, zijn nog geobsedeerd bezig met het lichaam en hebben veel last van negatieve gedachten hierover. Vaak is de lichaamswaardering tijdens de behandeling niet veranderd. Diverse auteurs bevestigen dat een terugval te verwachten is als de verstoorde lichaamsbeleving niet behandeld is. Op basis van onderzoek is er een nieuwe psychomotorische behandelmethode ontwikkeld op het gebied van het verbeteren van de negatieve lichaamswaardering (Drs. M.E. Rekkers). Deze behandelmethode gaat er vanuit dat patiënten geleerd moet worden om juist minder aandacht te geven aan de negatief beleefde lichaamsdelen en meer aandacht te hebben voor de positief beleefde lichaamsdelen.

Praktische informatie

  • Het programma wordt individueel aangeboden
  • Het programma bestaat uit ongeveer 8 behandelcontacten
  •  Er wordt gebruik gemaakt van diverse vragenlijste
  •  Met de huiswerkopdrachten ontstaat er een verbinding naar de eigen thuissituatie.
  •  Locatie: Floralaan 17-H, 7321 BA Apeldoorn
  •  Afhankelijk van de aanvullende ziektekostenverzekering kan dit vergoedt worden.
    Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de praktijk.

Tel: 06-12780070 of
Email: info@pmtpraktijkapeldoorn.nl

© Copyright - PMT Praktijk Apeldoorn