Eetstoornissen en PMT

Er is sprake van een eetstoornis als er een verstoord eetgedrag is (te weinig, onregelmatig en/of te veel eten) en als daarnaast de zelfbeoordeling overmatig wordt beïnvloed door de lichaamsvorm en het gewicht (preoccupatie). Deze patronen ontstaan vanuit een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren. Zicht op deze factoren kan helpen om beter te snappen waarom het zover gekomen is.

Dit inzicht vormt geen garantie dat daarmee ook het feitelijke eetgedrag normaliseert en de preoccupatie afneemt. Het verstoorde denken en doen rond lichaam, gewicht en eten in het hier en nu vormt in de behandeling dan ook het belangrijkste aangrijpingspunt. Bij ernstige eetstoornissen zal het vrijwel altijd nodig zijn om daarnaast ook aan de onderliggende conflicten en problemen te werken. De kans op terugval is groot als er onvoldoende perspectief is om op een meer constructieve manier dan middels de eetstoornis om te gaan met conflicten en problemen.
Het verwerven van een realistisch lichaamsbeeld en het weer aanvaarden van het lichaam zijn belangrijke voorwaarde tot herstel. De mate van verstoring van de lichaamsbeleving speelt een belangrijke rol in het ontstaan en het onderhouden van de eetstoornis. Dit zijn de directe aangrijpingspunten binnen de psychomotorische therapie behandeling.

Anorexia nervosa

Bij anorexia nervosa bent u erg bang om in gewicht toe te nemen of dik te worden. U kunt dwangmatig bezig zijn met uw uiterlijk, gewicht en/of met eten. Uit angst om aan te komen in gewicht wordt er vaak dwangmatig bewogen. Uw uiterlijk en uw gewicht hebben een sterke invloed op hoe u over uzelf denkt. Bij vrouwen kan de menstruatie uitblijven.

Boulimia nervosa

Bij boulimia nervosa hebt u meerdere eetbuien per week. Tijdens een eetbui eet u in een relatief korte periode veel voedsel, vaak zonder dat u echt honger heeft. U hebt op een dergelijk moment het gevoel de beheersing over uw gedrag kwijt te zijn, u kunt niet zomaar stoppen. Vanuit de angst om aan te komen compenseert u de eetbuien. Dit kan door braken, minderen in uw eetpatroon, laxeren en/of overmatig bewegen. Uw uiterlijk en uw gewicht hebben een sterke invloed op hoe u over uzelf denkt.

Eetbuistoornis

Bij een Eetbuistoornis heeft u meerdere eetbuien per week. Tijdens een eetbui eet u in een relatief korte periode veel voedsel, vaak zonder dat u echt honger heeft. U hebt op een dergelijk moment het gevoel de beheersing over uw gedrag kwijt te zijn, u kunt niet zomaar stoppen. Naast de eetbuien is er geen sprake van compenseren. Door de eetbuien of het regelmatig (langdurig) dooreten ontstaat er op den duur vaak ernstig overgewicht (obesitas). Uw uiterlijk en uw gewicht hebben een sterke invloed op hoe u over uzelf denkt. Daarnaast is er vaak sprake van een passieve leefstijl.

© Copyright - PMT Praktijk Apeldoorn