Werkwijze

Aanmelden:

U kunt zich op eigen initiatief aanmelden voor een intake of via een verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts of behandelaar. Aanmelden kan telefonisch, 06-12780070, of per email info@pmtpraktijkapeldoorn.nl
Indien u zich aanmeldt voor een intake streef ik ernaar om binnen 3 weken een gesprek te plannen. Uiteraard zal dit mede van uw agenda/ mogelijkheden afhangen.

Intake

Na de aanmelding volgt een intake gesprek. In dit gesprek kunt u uw problematiek en hulpvraag weergeven en kunt u vragen stellen en uitleg krijgen over de behandeling. Tijdens het intakegesprek is het ook belangrijk om te zien of er een ‘match’ is. Er wordt een inschatting gemaakt of uw hulpvraag binnen mijn praktijk en in de eerste lijn past. Ook wordt informatie gegeven over de behandelduur. Na dit gesprek kunt u beslissen of u start met een behandeling. Het intakegesprek duurt een uur (kosten hiervoor zijn €45,-).

Behandeling:

Na de intake volgt de behandeling. Meestal zal er in de eerste drie weken van de behandeling elke week een contact zijn. In deze eerste drie weken wordt de behandeling gestart en wordt er een behandelcontract opgesteld waarin de doelen en de afspraken vermeld staan. Zo weet u waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten. (De kosten van een behandelcontact van een uur zijn €85,-)
Na de eerste drie weken zullen de meeste behandelingen voortgaan in 1x per twee weken een behandelcontact. Na 8 behandelcontacten volgt een eerste evaluatie waarin we samen bekijken of de behandeling goed gestart is en of de gestelde behandeldoelen behaald worden. De manier van begeleiden en de voortgang van de therapie kunnen dan waar nodig worden aangepast.
De behandelingen vinden meestal individueel plaats. Indien er meerdere mensen met een zelfde hulpvraag zijn kan er in overleg gekozen worden voor een groepsbehandeling. Voordeel hiervan is dat men steun vindt in de klachten bij elkaar en dat de kosten voor de behandeling lager zullen liggen. Dit zal altijd in overleg zijn.

Naast de individuele bepaalde behandeling ben ik ook geschoold in het werken met drie vaste behandelmodule, te weten;

 • ‘Lichaamsexposure ter versterking van de positieve
  lichaamsbeleving’, voor meer informatie over dit programma
  klik hier.
 •  ‘Werk maken van je wens om af te vallen’, voor meer
  informatie over dit programma klik hier.
 •  ‘Terugvalpreventie protocol’, voor meer informatie over dit
  programma klik hier.

© Copyright - PMT Praktijk Apeldoorn