Werk maken van je wens om af te vallen?

Mensen met obesitas en/of eetbuistoornis hebben vaak moeite met het afvallen binnen de reguliere aangeboden (dieet) programma’s. Soms lukt het afvallen nog wel maar lukt het niet het bereikte gewicht langere tijd vast te houden. Waardoor het bekende jojo-effect optreedt. Dit heeft te maken met dat er binnen die programma’s vaak weinig ruimte is voor de gedragspatronen die het overgewicht veroorzaken en/of in stand houden. Bij de Psychomotorische therapie praktijk Apeldoorn is er nu een programma ontwikkeld voor mensen met obesitas en/of de eetbuistoornis om onder professionele begeleiding af te vallen en een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Dit programma wordt gegeven door een ervaren pmt-ster en diëtiste. Het programma duurt 1,5 jaar waardoor de kans op terugval wordt beperkt. De begeleiding is bewust langdurig maar verschilt wel in intensiteit. Zo zullen er bij de start meerdere contacten zijn en aan het einde van het programma minder.

Algemene Doelen van het programma:

 • Het verminderen van het lichaamsgewicht en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van leven.
 • Zicht krijgen op het eetgedrag en eigen gedragspatronen ( die het overgewicht veroorzaken en/of in stand houden)

Specifieke doelen:

 • 7 tot 14 % gewichtsvermindering van het lichaamsgewicht in 1.5 jaar.
 • Het komen tot een gezond beweegpatroon en dit zelfstandig in stand kunnen houden.
 • Het bevorderen van de lichaamsbeweging in het dagelijks bewegen.
 • Het komen tot een gezond afval eetpatroon en dit zelfstandig in stand kunnen houden en daarna stabiliseren.
 • Het kunnen creëren van een goede balans tussen spanning en ontspanning.
 • Zicht krijgen op psychosociale factoren die het overgewicht in stand houden.
 • Het verkrijgen van coping-mechanismen en gedragsalternatieven ten opzichte van de instandhoudende psychosociale factoren voor het overgewicht.
 • Het voorkomen van terugval.

Praktische informatie:

 • Er wordt gestart met een individuele intake
 • Het programma bestaat uit 18 bijeenkomsten van 1 uur
 • Het gehele traject bedraagt 1,5 jaar
 • Locatie: Floralaan 17-H, 7321 BA Apeldoorn
 • Afhankelijk van de aanvullende ziektekostenverzekering kan dit vergoedt worden.
  Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de praktijk.
  Tel: 06-12780070
  Email: info@pmtpraktijkapeldoorn.nl
© Copyright - PMT Praktijk Apeldoorn